Details.
Schrijf nu in!
Subscribe now!

Schrijf nu in!

Vanaf juni 2017 iedere acht maanden een nieuw dubbelalbum

De voordelen:

• € 20 per album in plaats van € 25.*
• Gratis opbergbox bij de release van het laatste album (normaal € 10).
• Één week eerder beschikbaar dan de officiële releasedatum.
• Als eerste op de hoogte van releases en activiteiten rondom het project.
• Bij latere instroming de voorgaande albums ook tegen intekenprijs.

Subscribe now!

Every eight months a new double album, starting from June 2017

The advantages:

€ 20 per album instead of € 25.*
Free storage box together with the release of the last album (standard € 10).
Available one week before the official release date.
Be the first one to be informed about releases and activities around the project.
In case of later subscription the former albums also for € 20.

* Exclusief portokosten. / Excluding shipment costs.

[]
1

Met dit formulier kunt u zich inschrijven voor Bach Complete Organ Works door Pieter van Dijk, bestaande uit 10 dubbelalbums, waarvan de eerste juni 2017 verschijnt en overige negen met intervallen van acht maanden.


With this application form you are able to subscribe for Bach Complete Organ Works by Pieter van Dijk, consists of 10 double albums, of which the first will be released June 2017 and the other nine with intervals of eight months.

 

Naam / Name
Bedrijf / Company
Telefoon / Phone
Adres / AddressStraat, Postcode, Stad & Land / Street, City, ZIP & Country
0 /
Opmerking / Comment
0 /
Aanmelding / Subscription
Previous
Next